نوشته‌ها

استفاده از تناسبات طلایی در طراحی لوگو

استفاده از تناسبات طلایی در طراحی لوگو

در طراحی بسیاری از لوگوها و پوسترهای تبلیغاتی از نسبت طلایی استفاده می شود. بطور مثال به نوشته اپل لوگویی دوست داشتنی مراجعه کنید.

این نسبت طلایی چیست؟

زیباترین مستطیل از دیدگاه ریاضی دانان، هنرمندان و معماران مستطیلی است که نسبت طول به عرض آن ۱٫۶۱۸ (عدد طلایی) باشد. مثلا مستطیلی که عرض آن ۱ و طول آن تقریبا ۱٫۶۱۸ است. این مستطیل را، مستطیل طلایی و عدد ۱٫۶۱۸ را نسبت طلایی نامیده اند. این عدد سالیان سال است که نه تنها مورد توجه معماران، طراحان و هنرمندان قرار گرفته بلکه موسیقی دانان، روانشناسان، مورخان و حتی عارفان نیز به سمت آن جذب شده اند و تاریخچه آن به بیش از ۲۴۰۰ سال می رسد. لوکا پاچیولی (۱۴۴۵-۱۵۱۷ ریاضی دان ایتالیایی، همکار لئوناردو داوینچی و پدر علم حسابداری) در سال ۱۵۰۹ میلادی کتابی با عنوان نسبت الهی تالیف کرد. اما برای اولین بار تقریبی از این عدد توسط مایکل مائستلین در سال ۱۵۹۷ نوشته شده است.

در حدود ۳۰۰ سال پیش از میلاد، ریاضیدان برجسته ی یونان باستان، اقلیدس، در فصل چهارم از کتاب معروفش ldquo;اصولrdquo; که تا پیش از این قرن، پرخواننده ترین کتاب جهان غرب پس از انجیل بود اینچنین نوشته است: یک پاره خط مستقیم را می توان به دو قسمت کوچک و بزرگ آنچنان تقسیم نمود که نسبت طول پاره خط به جزء بزرگ، برابر با نسبت طول جزء بزرگ به کوچک باشد. rdquo; او با حل جبری این مسأله دریافت که مقدار چنین نسبتی همواره ۱٫۶۱۸۰۳۳۹۸۸۷ می باشد.

نسبت طلایی در مستطیل

نسبت طلایی در مستطیل

برای رسم مستطیل طلایی به ترتیب زیر عمل می کنیم:

ابتدا یک مربع رسم می کنیم. سپس وسط یک ضلع مربع را به گوشه مقابل مربع وصل کرده. کمانی به مرکز وسط ضلع مربع و به شعاع خط رسم شده، رسم کنید تا امتداد ضلع آن کمان را قطع کند.

نسبت طلایی در مستطیل

نسبت طلایی در مستطیل

اگر داخل این مستطیل مربعی هم اندازه با عرض مستطیل رسم کنیم، در قسمت مابقی یک مستطیل طلایی دیگر مشاهده می شود. و اگر مربع داخل مستطیل جدید را رسم کنید، این روند ادامه پیدا می کند. در شکل زیر این تصویر به راحتی قابل درک است که در دل هر مستطیل طلایی، یک مستطیل طلایی دیگر وجود دارد.

بهترین مستطیل در طراحی

نسبت طلایی

اگر از گوشه هر مربع، یک کمان به شعاعی برابر با ضلع آن مربع رسم کنید، یک مارپیچ به دست می آوریم که به آن اسپیرال طلایی گویند.

بهترین مستطیل

نسبت طلایی

در شکل زیر نحوه استفاده از نسبت طلایی در طراحی لوگوی اپل را می بینید.

image001

نسبت طلایی در لوگوی اپل

منبع: دیزاینی